Granty

DANUBE REGION - granty

Cieľom iniciatívy START je „ naštartovať podporu projektov v Dunajskom regióne a finančne podporiť medzinárodné projekty“. START má pomáhať organizáciám a inštitúciám v Dunajskom regióne rozvíjať a implementovať projektové myšlienky. Podpora je poskytovaná formou predfinancovania projektov.

Uzávierka: 8. júl 2015

http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start-call2

 

TAF-DRP je grantová schéma na podporu projektových zámerov formou ich rozvoja a dopracovania do podoby, ktorá umožní ich predloženie do grantových schém alebo vlastnú implementáciu.

Uzávierka: 26. jún 2015

http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/taf-drp-2