Projekty Autoklastra

Automobilový Klaster  Slovensko vedie a aktívne participuje na implementovaní viacerých medzinárodných projektov podporovaných z fondov EU.

 

Vedúci partner projektu Automotive bez hraníc
OP Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika

 

Partner projektu FastInCharge

FP 7

Partner projektu  React

OP Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko