O autoklastri

Najnovšiu prezentáciu AKS si môžete stiahnuť TU.

 

Služby pre členov :

 - informačné služby o možnostiach využitia podporných programov EÚ a SR

 - propagácia členov na domácich a medzinárodných podujatiach

 - zabezpečenia účasti na veľtrhoch a výstavách

 - podnikateľské misie, kooperačné burzy a stretnutia, odborné semináre a konferencie

 - organizácia školení

 - medzinárodná kooperácia v oblasti výroby, výskumu a vývoja

 - vypracovanie analýz a odborných štúdií

 - sprostredkovanie spoločného nákupu služieb, tovarov a energií