Tretí pilier

Kurz 1: Údržba

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 40hodín / 5dní/ každý modul

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom

Obsah kurzu:

           

Modul 0:

 • Pojem údržba, cieľ a zmysel údržby
 • Druhy údržby, funkcie údržby
 • Preventívna údržba prvej úrovne
 • Korektívna údržba

Modul 1:

 • Preventívna údržba druhej úrovne
 • Druhy porúch a spôsob opotrebenia súčiastok
 • Metódy diagnostiky strojov
 • Analýza príznakov a určovanie príčin porúch
 • Analýza dôsledkov a možné preventívne opatrenia

 

urz dul0i lierenej ceny poskytovateľa vzdelávania.arži, ktorá sa odčEkonomika údržbárskych činností:

 • Koncepčné a operatívne plánovanie údržby
 • Analýza nákladovej stránky údržby
 • Metódy diagnostiky strojov
 • Informačný systém údržby

Kurz 2: Čítanie technických výkresov

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 40hodín / 5dní

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom

Obsah kurzu:

 • Všeobecné zásady vyhotovenia a čítania technickej dokumentácie
 • Norma STN EN 128 – Zobrazovanie v pohľadoch a v rezoch
 • Norma STN 129-1,2 - Kótovanie
 • Normy geometrickej špecifikácie výrobku

ISO normy + technická dokumentácia

Kurz 3: Ovládanie a programovanie priemyselných robotov Tecno Matic Compact

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 3 dni

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom

Obsah kurzu:

 • Základné princípy, funkcie a popis riadenia
 • Základy ovládania a programovania robota – teoretická časť
 • Programovanie robota pre spoluprácu so vstrekovacím strojom v textovom editore programovacieho terminálu – praktická časť na robotizovanom pracovisku.
 • Kurz 4: Programovanie plastikárskej nadstavby Plastic Ware robotov ABB

  Počet účastníkov: 8

  Rozsah kurzu: 3 dni

  Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom

  Obsah kurzu:

  • Základné princípy, funkcie a popis riadenia
  • Základy ovládania a programovania robota – teoretická časť
  • Programovanie robota pre spoluprácu so vstrekovacím strojom v textovom editore programovacieho terminál TEACHBOX – praktická časť na robotizovanom pracovisku.

Kurz 5: Obsluha a ovládanie vstrekovacích lisov HAITIAN rady MARS

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 3dni

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom

Obsah kurzu:

Výučba ovládania a obsluhy hydraulických vstrekovacích lisov HAITIAN rady MARS s možnosťou voľby riadiaceho systému: Keba 1075, Keba 4030 alebo Keba 2580 ( s dotykovým displejom )

Kurz 6: Obsluha a ovládanie vstrekovacích lisov ZHAFIR rady VENUS

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 3dni

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom

Obsah kurzu:

 • Výučba ovládania a obsluhy plne elektrických vstrekovacích lisov ZHAFIR rady VENUS s riadiacim systémom Sigmatek a dotykovým displejom.

Kurz 7: Obsluha systému prenosu dát MANET

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 1 deň

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom

Obsah kurzu:

 • Školenie technológov a plánovačov výroby na ovládanie systému prenosu dát zo vstrekovacích strojov na centrálny počítač
 • Plánovanie zákaziek z dispečingu, nepretržitá kontrola SPC parametrov, udalostí a zmien parametrov u všetkých strojov z centrálneho dispečerského pultu

Pozn.: Tento kurz je možno previesť len u klienta so systémom Manet.